OPPDATERT! Utvidet kretsstyremøte med julebord 2021

OPPDATERT! Utvidet kretsstyremøte med julebord 2021

Ny info oppdatert 07.12:

Smittetallene øker i de fleste kommuner og en ny runde med nasjonale tiltak gjør at vi er nødt til å flytte UKS-møtet til digitalt arrangement. Det vil foregå via Teams og varer fra 19.00 – 21.00 førstkommende torsdag 09.12.

Vi får håpe at nye varianten roer seg snarlig slik at vi kan gå en julefeiring i møte uten bekymring og et nytt speiderår med lave smittetall.

Oppdatert utkast for budsjett er nedenfor.

Møtelink: Bli med i møtet på datamaskinen eller mobilappen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1MWY1NWItMmEyOS00ZjM5LWJhNmMtZmEyODk5N2M3NGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc9d6d-1c45-449b-8628-05097f20b922%22%2c%22Oid%22%3a%221ffe560c-fad3-4c5b-95b3-744cfaa4a647%22%7d

Eldre opprinnelig informasjon:

Du er herved invitert til årets siste kretsstyremøte, som denne gangen er utvidet og for representanter fra alle kretsens aktive speidergrupper. Vi opprettholder tradisjonen fra tidligere år, og avslutter møtet med å spise hyggelig julemiddag sammen.

Sted: Askim Speiderhus (Tornerudveien 32, 1831 Askim)
Dato/tid: Torsdag 9.desember kg lokken 18:30 – ca. 21:30
Svarfrist: Torsdag 2.desember klokken 23:59
Påmelding: https://min.speiding.no/activities/view/2868
NB! Hver gruppe MÅ stille med minst en representant i UKS møte
Spørsmål? Send mail til kretsstyre@ook.no

Du som deltager må gå igjennom de sakspapirer og utkast vi skal gå igjennom på kretstinget. Du finner sakene på våre websider. Flere saker kommer til å bli publisert etter hvert som de blir ferdige.

Du som gruppeleder bør sette deg iinn i de sakspapirer og utkast vi skal gå igjennom på UKS møtet, se nettsiden. Spesielt viktig at dere ser igjennom terminlista for å finne evt. konflikter med innvirkning på kretsarrangement.  Vi gjør oppmerksom på at innholdet VIL bli oppdatert fortløpende, så pass på å sjekke innom jevnlig/rett før møtet. Ta med enten skriftlig eller elektronisk selv, de vil ikke bli delt ut.

For mer informasjon se vedlegget:

Oppdatert 29.11 (Disse er sendt ut per e-post til gruppeledere):

Stengt for kommentarer.