Fanget opp av
Kategori: Landsleir 2021

Vi søker ambassadør til Agenda – landsleir 2021

Vi søker ambassadør til Agenda – landsleir 2021

Landsleir 2021 nærmer seg fort og leirkomiteen arbeider intenst med planlegging av en fantastisk leir her i Østfold.

Hver krets skal oppnevne en ambassadør som ska være bindeleddet mellom leir og krets. Ambassadøren har en spennende og meget viktig oppgave som representant og kommunikatør for vår krets.

Vi må oppnevne en ambassadør for ØØK før 1.oktober og ønsker kandidater. Send mail til kretsstyre@ook.no med kort presentasjon av deg selv og hvorfor du ønsker å være ambassadør. Vi må ha din «søknad» senest 23/9 for å rekke styrebehandling innen NSF sin frist 1.oktober.

Les mer om ambassadørrollen her:

Landsleir 2021

Landsleir 2021

Neste landsleir for Norges speiderforbund blir hjemme hos oss i Østfold. Det er Indre Østfold Kommune og Østre Østfold Krets som er søker, men vi arbeider tett sammen med Follo og Oslo krets i gjennomføringen. Dette er noe som omfatter hele regionen og ikke kun et jorde i Indre.

Kretsstyret begynner arbeidet mot landsleir 2021 i dag og kan love fortløpende informasjon, involvering, behov for (mye hjelp) og en ekstremt motiverende reise frem til 2021.

Les pressemeldingen fra NSF