Anbefalt
Arbeidsgruppe for endring av statuttene for kretskonkurranse tropp

Arbeidsgruppe for endring av statuttene for kretskonkurranse tropp

Vil du være med på å oppdatere og utvikle dagens statutter? Vi ser etter frivillige som kan arbeide med å innhente ønsker, tanker og opplysninger fra gruppene, presentere et utkast på Høstforum 2024 og et ferdig resultat til kretstinget 2025. Naturlig del av dette arbeidet vil være å sammenligne statuttene opp mot NM i speiding sine statutter og tolkningen av disse. Bli med og sett ditt preg!

På kretstinget 04.02.2024 ble det fremmet et forslag fra Håkon Kvale Stensland om endring av statuttene for kretskonkurranse for tropp. I korte trekk handlet forslaget om at punkt 4 endres fra:

“Kretskonkurransen pågår fra innsjekk fredag til avslutning på søndag.”

Til at det endres til.

“Kretskonkurransen pågår fra flaggheis lørdag til avslutning på søndag.”

I styret sin vurdering av saken kom vi frem til en konklusjon om at statuttene bør gjennomgås i sin helhet.

Følgende forslag fra styret ble vedtatt av kretstinget:

«
Kretstinget vedtar følgende vedtak:

1. Kretstinget vedtar å beholde statutter KK Tropp uendret

2. Kretstinget ber kretsstyret om å opprette revisjonsgruppe for statutter gjeldende KK-tropp. Denne gruppen får i oppgave både å revidere statutter for KK, samt tolke intensjonen i disse opp mot sentrale bestemmelser.

a. Revisjonsgruppen for statutter KK tropp skal bestå av minimum 5 personer fra minimum 3 ulike grupper, og bestå både av speidere og ledere

b. Gruppen skal rekrutteres og oppnevnes av kretsstyret innen 15.03.24

c. Gruppen skal levere fremlegge forslag til endringer og tolkningsuttalelser som egen sak i kretsting 2025

3. Arbeidsgruppen gis fullmakt av kretstinget til å foreta nødvendige tolkninger av statuttene ved gjennomføring av KK 2024 for å imøtekomme utfordringene rundt ankomst og leirbygging for de ferskeste speiderne Tolkningene skal ikke bryte med statutter eller andre bestemmelser i organisasjonen rundt gjennomføring.

»

Antall verv: 5 speidere fra minimum 3 ulike speidergruppe. Arbeidsgruppa skal bestå både av troppsspeidere og ledere

Søknadsfrist: 08.03.2024

Søknad sendes til: kretsstyre@ook.no

Hvem ser vi etter:

Du er interessert i å være med i arbeidet med utformingen av nye statutter for kretskonkurranse tropp.

Du har god erfaring som troppsspeider, rover eller speiderleder og tanker om hva det betyr å være en god speider.

Det er en fordel hvis du har deltatt på en eller flere kretskonkurranser.

Tidsbruk og organisering:

Medlemmene i arbeidsgruppa blir enige om ambisjonsnivå og arbeidsform.

Arbeidsgruppa oppfordres til å møtes digitalt, og du må regne med å måtte delta på 1-2 møter i måneden avhengig av ambisjonsnivået deres.

Du vil få:

Samarbeid med andre som også brenner for speiding.

Oppfølging fra kretsstyret.

Erfaring fra arbeid i arbeidsgruppe.

Innblikk i både kretskonkurransen for tropp og NM i speiding sine statutter.

Spørsmål om vervet:

Kontaktperson: Thomas F. Karlsen

Verv: Kretsleder

E-post: kretsleder@ook.no

INVITASJON TIL SMÅSPEIDERLEIR/KRETSKONKURRANSE 2024

INVITASJON TIL SMÅSPEIDERLEIR/KRETSKONKURRANSE 2024

Småspeiderombudet ønsker alle velkommen til småspeiderleir for bever og småspeidere med teknisk arrangør Marker speidergruppe.
Leirplassen blir i år rundt speiderhuset til Marker.
Hovedmålene med leiren i år er å knytte vennskap, samarbeid, friluftsliv og at speiding skal være gøy.

Ta en titt på invitasjonen i vedlegget under her.

Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Etter tilbakemelding fra Kretstinget 04.02.24 ble det oppdaget en feil.
Følgende setning er endret på side 2 fra «Styret har i løpet av 2023 gjennomført syv digitale, og fire fysiske kretsstyremøter, og et utvidet kretsstyremøte (UKS – møte der gruppeledere fra alle kretsens speidergrupper er med). To av de digitale møtene var i 2024 før kretsting.»
Til følgene tekst: «Styret har i løpet av 2023 gjennomført syv digitale, og fire fysiske kretsstyremøter, og et utvidet kretsstyremøte (UKS – møte der gruppeledere og en ekstra gjest fra alle kretsens speidergrupper er med). To av de digitale møtene var i 2024 før kretsting.»

Vedlagt er oppdatert versjon av årsrapporten.

Peff 1 – 15. – 17. MARS 2024

Peff 1 – 15. – 17. MARS 2024

Ledertrenerpatruljen i ØØK ønsker velkommen til «Peff 1, patruljemøte». Dette er det første kurset i ledertrening i NSF.

Sted: Speiderhuset i Askim, Tornerudveien 32, 1831 Askim.

Dato: 15. – 17. mars 2024

Oppmøte: Fredag kl. 19:00 – NB! Ny tid

Vi avslutter: Søndag ca. kl. 13:00 – NB! Ny tid

Pris: Gratis deltagelse for deltakere fra ØØK, 500 kr for deltakere fra andre kretser. Det er et «noshow gebyr» på 500 kr hvis man ikke møter opp. Sykdom er godkjent fravær, men det må meldes i fra om på forhånd.

For hvem: Alle troppspeidere

Påmelding: Gruppevis via min.speiding snarest og innen 10. mars.

Les hva NSF skriver om patruljeførerkurs her: 

https://speiding.no/laer-ledelse/ledertrening/patruljeforerkurs

Pakkeliste:

Vi stiller med mat og drikke til kurset, første måltid blir lett kvedsmat sent fredag kveld. Vi blir både inne og ute. Vi sover inne, men er også mulig å sove ute om du ønsker det. Deltakerne må ha med personlig utstyr for å være en helg ute på våren uansett vær. Utover vanlig personlig utstyr må speiderne huske spesielt på dette:

  • Skrivesaker
  • Helsekort ferdig utfylt
  • Innesko/sokker
  • Drikkeflaske (ca. 1 liter) med drikke og spisesett
  • Speiderskjerf er obligatorisk. Ta også med speiderskjorte om du har.
  • OBS! Vi har med godis til alle, så man skal ikke ha med det selv
  • Mobiltelefon, tablets og annet elektronisk utstyr skal være igjen hjemme.

Tips til pakkeliste kan du finne på pakkeliste.net

Lederinfo: Vi ønsker at alle grupper som sender speidere sender med en erfaren leder som hjelper til med veiledning under kurset slik at de kan se hva speiderne lærer og bruke det i egen gruppe senere. Navn og nummer til denne personen skrives inn i påmeldingen på min.speiding. Erfaringsvis så er dette også en veldig fin arena å utveksle speidererfaring, drikke god kaffe og bli kjent med andre ledere og vi serverer god mat. 

Kursansvarlige blir Marianne, Håkon og Øystein fra Askim Speidergruppe

Trening trinn 3 – Ledelse av medledere

Trening trinn 3 – Ledelse av medledere


Ledertrenerpatruljen Artes Liberales inviterer til trening trinn 3 i Østfolds skoger 5-7. april 2024. Trinn 3: Ledelse av medledere er det siste trinnet i grunntreningen. Når du har gjennomført hele grunntreningen, har du gjort deg fortjent til «Bronseknappen». Den deles vanligvis ut av kretsen.

Kurset bruker naturen som ramme for læring og friluftsliv som metode – akkurat som ellers i speideren. Det gir deg de kunnskaper og ferdigheter som behøves for at du skal kunne lede arbeidet i en enhet i din speidergruppe. Trinn 3 fokuserer på speidermetoden som helhetlig tankegang og har speidermetoden som rød tråd i kursgjennomføringen. Gjennom tilbakemelding og evaluering får du mulighet til å reflektere over din egen lederstil.

Kurset er åpent for alle rovere og ledere i ØØK og andre kretser.

Du må ha tatt trinn 2 før du kan være med på trinn 3. Det er også ønskelig at du har vært aktiv leder i minst 6 mnd mellom trinn 2 og trinn 3.

Les mer Les mer

Invitasjon til kretsting 2024

Invitasjon til kretsting 2024

Kretsstyret ønsker å invitere deg til vårt årlige kretsting søndag 04. februar kl. 10.00 til ca. 16.00. Sarpsborg MS, Sarpsborg FSK og Borg Speidergruppe, som er årets arrangører, ønsker å invitere oss til Sarpsborg Frikirke.

Påmelding av delegater og observatører gruppevis via min.speiding.no senest (men gjerne før) søndag 28.januar.

Saksliste, publiserte dokumenter og lignende finner dere snarlig på hjemmesiden.

Se vedlagt invitasjon og meld deg på!

Oppdatert 28.01.24

28.01.24 kl. 21.00. Redaksjonell endring på Sak 3.0 – Årsrapport ØØK 2023. Kretstingarrangementet var oppført på feil sted og Thorild Finstad var oppført fra feil speidergruppe.

Oppdatert 05.02.2024:

Deltagerliste oppdatert etter kretstinget.

INTROKURSET OG LEDERSAMTALEN VÅREN 2024

INTROKURSET OG LEDERSAMTALEN VÅREN 2024

Dette er kurset for å gjøre nye ledere kjent med speidingens bakgrunn, viktige kjennetegn og prinsipper, samt og gi dem forståelse av hva speiding er og hva det innebærer å være leder i Norges speiderforbund. Dette er et kort, men interessant kurs som markerer starten på grunntreningen som leder i Norges Speiderforbund og som gjør deltagerne til godkjente ledere etter gjennomføring.

Lederstart består av to deler, begge delene blir gjennomført i løpet av kvelden.

Introkurset – dette er et kurs du gjennomfører selv ved å lese heftene Velkommen som leder og Introkurs egenopplæring. Benytt deg gjerne av dette elektroniske opplegget for egenlæring til introkurset.

Ledersamtalen – dette er en samtale hvor du kan få mer innsikt i hva det vil si å være speiderleder i Norges speiderforbund.

Vi møtes ved Halden speiderhus, vi kommer til å være ute litt på starten av kurset – klær etter vær! Vi serverer varm drikke og kveldsmat.

Les mer Les mer

Hjemreise

Hjemreise

Tekst: Randi Liverud

DMZ før Norgesretur

Som siste del av leiren var vi i DMZ, fikk historie og gikk krokrygget gjennom tunneler i bakken som Nord-Koreanerne hadde gravet ut. Som siste opplevelse var det fellesmiddag før vi skulle hjem og tilbake til hverdagen etter mitt livs største opplevelse. Det var som om jeg hadde vært i en drøm i 20 dager. 

Foto: Jonathan Dølplads
Foto: Jonathan Dølplads
Avsluttningssermoni

Avsluttningssermoni

Tekst og bilder: Marte Matre

Foto: Marte Matre

Siste kvelden på leiren var der en stor avskjedskonsert med K-pop. Denne var veldig flott syntes jeg. .De siste dagene koste vi oss i Seoul og shoppet masse. Det var utrolig kjekt og få mange nye venner fra hele verden og mange nye venner fra Norge.

Foto: Marte Matre
Video: Marte Matre
Midtveis i uka

Midtveis i uka

Tekst: Tor Edvin Liverud Teig

Foto: Jonathan Dølplads

Endelig telt og sovepose

Bussen som skulle kjøre oss til leiren var forsinket, leiren var ikke klar når vi kom, så vi sov et døgn på velkomstsenteret før vi kom til camp, mat var det lite av og doene var ekle. Dette ble det mediaoppmerksomhet rundt så det ordnet seg på dag 4 i leiren – da kom militæret og tok over. Da fikk vi bedre sanitærforhold, mer mat, kjølebusser (!), skyggeområder, håndholdte vifter, hatter og paraplyer. Dag to fikk vi ankomme vår sub-camp og satte friskt i gang med å sette opp telt og spiseplass under skyggeteltene. I den varmen var det en treningsøkt i seg selv. Det tok nesten seks timer å få opp våre 20 telt. Selv om selve leirområdet var varmt, fullt av mygg og det var lite mat, så fikk noen fine opplevelser. Vi inviterte speidere som vi delte sub-camp med til skjerfbytte, merkebytte og hyggelig snakk. Tyskerne inviterte seg selv til kortspill. Jeg sov godt med lakenpose og myggnetting på feltseng i det lille grønne teltet. 

Åpningssermonien

Åpningssermonien

Tekst: Storm Mørk Aspunvik

Åpningssseremonien var lang og selve presidenten og hans kone var tilstede. Det var taler, enda flere taler og et par taler til. På koreansk. Så vi skjønte ikke så mye. Mer moro var det med sang og dans, fyrverkeri og droneshow. 40 000 speidere på en utearena.

Turistdagene på forhånd av leiren

Turistdagene på forhånd av leiren

Tekst og bilder: Jonathan Dølplads

Foto: Jonathan Dølplads

Seoul her er vi!

Første morgen i Sør-Korea og eventyret var i gang! Vi våkna kl 05:30 og gikk ned for å spise frokost, for vi skulle møte kl 09 for å gå til en park for å samle 700 norske speidere for et bilde. Etter det dro vi til en park som heter Olympia parken og hadde en type OL alle vi norske speiderne sammen. Etterpå fikk vi gå på egenhånd for å spise og suse rundt i Seoul for å bli kjent med byen.

Opplevelser:

Så var det klart for noen dager med kultur, museum, akvarium og Gangnam-style. Vi ble gode på å ta metroen. Den kom og gikk i tide. I Hanok village fikk vi oppleve en av de eldste byene i Korea og vi dro på et museum som viste oss gamle redskaper og klesdrakter. Vi ble guidet rundt på en spennende tur igjennom byen. Vi besøkte et tempel og der fikk vi prøve de tradisjonelle klærne. Gangnam-style monumentet danset vi til i håp om at det kanskje kunne begynne å regne. På akvariumet, som var ganske gøy, så vi piraja, oter, seler og capibara og mange andre fine dyr. Ekstra spennende var det å stå på glassgulv 520 meter over bakken i Seoul Sky Tower. Det er verdens tredje største skyskraper og vi tok verdens raskeste heis for å komme oss opp. I fornøyelsesparken Lotte World var køene timelange, så vi kikket oss mest rundt. Der var det alt fra karuseller til innendørs is-skøytebane.  Det var hetebølge når vi kom til Sør-Korea og 35 varmegrader er varmt når det også er 90% luftfuktighet. Inne-aktiviteter var best. Der var det kjøligst. Vi ble godt vant til å være varme, svette og bløte hele tiden. Vi var på ulike restauranter og smakte mye forskjellig mat. Hver kveld sovnet jeg på et blunk, da jeg hadde gjennomsnittlig 13000 skritt i beina.

Foto: Jonathan Dølplads
Foto: Jonathan Dølplads
Foto: Jonathan Dølplads
Avreise fra Norge

Avreise fra Norge

Tekst: Randi Liverud

Turen til World Scout Jamboree startet på Gardermoen flyplass 26.juli. Med foreldre som tok farvel med barna sine som om de skulle være borte fra hverandre i et år.  Det ble tatt bilder, klemt unger og sjekket pass og billetter. Delt ut lapper og beskjeder. Vi dro fra Norge rundt  14:30 i norsk tid og landet på Schippol rundt 16:00 før vi satte kursen -mot Seoul rundt klokken fem. Vi satt i flyet alt for lenge, i hele 12 timer og landet i Korea rundt 13:00 koreansk tid. Trøtte og med tunge bager kom vi oss gjennom passkontroll og til hotellet med buss. Det vi ikke viste da, var at denne bussen skulle vise seg å være den eneste bussen vi tok, som kom og gikk til rett tid.