Kretshelt 2024

Kretshelt 2024

Disse menneskene fikk kretsens hedersnål utdelt på kretsting i Sarpsborg 2024.

Trine Lise Øwre
Marker speidergruppe
Tildeling: Sittet i
kretsstyret i mer enn 2 år.

Geir Strand Larsen
Borg speidergruppe
Tildeling: Valgkomité i mer enn 2 år.

Marie Berget
Halden speidergruppe
Tildeling: Sittet som
ombud i mer enn 2 år.

Ingunn Svae
Askim speidergruppe
Tildeling: Ledertrener
i mer enn 2 år.

Kretshelt 2023

Kretshelt 2023

Disse menneskene fikk kretsens hedersnål utdelt på kretsting i Askim 2023.

Kristian Fog
Marker speidergruppe
Tildeling: Sittet i
kretsstyret i mer enn 2 år.

Øyvind Pettersen
Lande speidergruppe
Tildeling: Sittet i
kretsstyret i mer enn 2 år.

Michael Zetterlund
Askim speidergruppe
Tildeling: Sittet i
kretsstyret i mer enn 2 år.

Jim Skare
Rakkestad speidergruppe
Tildeling: Sittet som
ombud i mer enn 2 år.

Heidi Annie Lunde
Fossekallen speidergruppe
Tildeling: Sittet som
ombud i mer enn 2 år.

Øystein Bøhler
Askim speidergruppe
Tildeling: Sittet i
kretsstyret,
ledertrenere
og vandrerturer++

Marianne Wiker
Stensland
Askim speidergruppe
Tildeling: Sittet som
ombud i mer enn 2 år.

Simen Nordli Thygesen
Spydeberg speidergruppe
Tildeling: Sittet som
ombud i mer enn 2 år.

Merete Nilsen Gnolden
Rakkestad speidergruppe
Tildeling: Sittet som
Revisor i mer enn 2 år.

Flemming Hansen
Trøgstad speidergruppe
Tildeling: Alltid, overalt og valgkomité

Kretskonkurranse for tropp 2024

Kretskonkurranse for tropp 2024

Rakkestad speidergruppe og Roverombud Simen Thygesen inviterer alle kretsens troppsspeidere og ledere til kretskonkurranse i Rakkestad.

Sted: Rakkestad Bygdetun, Bygdetunveien 6, 1890 Rakkestad.

Dato: 26 april – 28 april.

Innsjekk: Fredag fra kl. 18.00, start lørdag kl. 10.00.

Utsjekk: Søndag ca. kl. 15.30.

For mer informasjon, se fullstendig invitasjon i vedlegget.
Husk også på helsekort og statuttene som dere finner her:
https://ook.no/wp/2023/02/14/statutter-for-kretskonkurranse-tropp-oppdatert-2023/

Eventuelle spørsmål stilles til rover@ook.no

Tillegg 07.04.24:

Det presiseres at konkurransen starter lørdag 27.04 kl. 10.00. Det betyr at speiderne kan få hjelp av lederne til å sette opp telt, og har lov til å hjelpe de inne på patruljeområde fredag 26.04 og frem til konkurransestart på lørdag.
Fra konkurransestart på lørdag og frem til konkurranseslutt på søndag er det ikke lov for ledere å gå inn på patruljeområde for å hjelpe til. Ved behov for å gå inn på område underveis i konkurransen, ta kontakt med en vakt.
Spørsmål vedrørende dette stilles til rover@ook.no.

Tidsplan 23.04.24:

Tidsplanen ligger i en fil under her.

Protokoll fra kretsting 2024

Protokoll fra kretsting 2024

Vedlagt ligger protokollen fra Østre Østfold Krets sitt Kretsting 04.02.24. Oppdatert deltagerliste er også vedlagt.

Kommentar fra kretsleder:
Den originale protokollen som alle underskrifttakere har godkjent ligger i disken som kretsstyret har tilgang til. Grunnet veldig lav kvalitet etter flere innskanninger og bildetaging av protokollen etter å ha innhentet underskrifter, var den nesten ikke lesbar. Underskriftene har derfor blitt flyttet over til den originale protokollen uten underskrifter. Ta kontakt med kretsleder ved spørsmål.

INVITASJON TIL SMÅSPEIDERLEIR/KRETSKONKURRANSE 2024

INVITASJON TIL SMÅSPEIDERLEIR/KRETSKONKURRANSE 2024

Småspeiderombudet ønsker alle velkommen til småspeiderleir for bever og småspeidere med teknisk arrangør Marker speidergruppe.
Leirplassen blir i år rundt speiderhuset til Marker.
Hovedmålene med leiren i år er å knytte vennskap, samarbeid, friluftsliv og at speiding skal være gøy.

Ta en titt på invitasjonen i vedlegget under her.

Informasjon publisert 08.05.24:

Informasjon publisert 09.05.24:

Du som kjører speidere til leir i morgen må ikke parkere på parkeringsplassen ved Speidertua og så gå for å avlevere. Slipp av speideren og bagen, og parker ved lysløypa. Eventuelt parker ved lysløypa og gå bort med bagen. Parkeringen er forbeholdt biler med hengere og mye utstyr 👍 Velkommen på leir!

Adressen er Storemoen 5 1870 Ørje. Lysløypa har parkeringsplass 50m lengre sør for innkjøringen til Speidertua.

Arbeidsgruppe for endring av statuttene for kretskonkurranse tropp

Arbeidsgruppe for endring av statuttene for kretskonkurranse tropp

Vil du være med på å oppdatere og utvikle dagens statutter? Vi ser etter frivillige som kan arbeide med å innhente ønsker, tanker og opplysninger fra gruppene, presentere et utkast på Høstforum 2024 og et ferdig resultat til kretstinget 2025. Naturlig del av dette arbeidet vil være å sammenligne statuttene opp mot NM i speiding sine statutter og tolkningen av disse. Bli med og sett ditt preg!

På kretstinget 04.02.2024 ble det fremmet et forslag fra Håkon Kvale Stensland om endring av statuttene for kretskonkurranse for tropp. I korte trekk handlet forslaget om at punkt 4 endres fra:

“Kretskonkurransen pågår fra innsjekk fredag til avslutning på søndag.”

Til at det endres til.

“Kretskonkurransen pågår fra flaggheis lørdag til avslutning på søndag.”

I styret sin vurdering av saken kom vi frem til en konklusjon om at statuttene bør gjennomgås i sin helhet.

Følgende forslag fra styret ble vedtatt av kretstinget:

«
Kretstinget vedtar følgende vedtak:

1. Kretstinget vedtar å beholde statutter KK Tropp uendret

2. Kretstinget ber kretsstyret om å opprette revisjonsgruppe for statutter gjeldende KK-tropp. Denne gruppen får i oppgave både å revidere statutter for KK, samt tolke intensjonen i disse opp mot sentrale bestemmelser.

a. Revisjonsgruppen for statutter KK tropp skal bestå av minimum 5 personer fra minimum 3 ulike grupper, og bestå både av speidere og ledere

b. Gruppen skal rekrutteres og oppnevnes av kretsstyret innen 15.03.24

c. Gruppen skal levere fremlegge forslag til endringer og tolkningsuttalelser som egen sak i kretsting 2025

3. Arbeidsgruppen gis fullmakt av kretstinget til å foreta nødvendige tolkninger av statuttene ved gjennomføring av KK 2024 for å imøtekomme utfordringene rundt ankomst og leirbygging for de ferskeste speiderne Tolkningene skal ikke bryte med statutter eller andre bestemmelser i organisasjonen rundt gjennomføring.

»

Antall verv: 5 speidere fra minimum 3 ulike speidergruppe. Arbeidsgruppa skal bestå både av troppsspeidere og ledere

Søknadsfrist: 08.03.2024

Søknad sendes til: kretsstyre@ook.no

Hvem ser vi etter:

Du er interessert i å være med i arbeidet med utformingen av nye statutter for kretskonkurranse tropp.

Du har god erfaring som troppsspeider, rover eller speiderleder og tanker om hva det betyr å være en god speider.

Det er en fordel hvis du har deltatt på en eller flere kretskonkurranser.

Tidsbruk og organisering:

Medlemmene i arbeidsgruppa blir enige om ambisjonsnivå og arbeidsform.

Arbeidsgruppa oppfordres til å møtes digitalt, og du må regne med å måtte delta på 1-2 møter i måneden avhengig av ambisjonsnivået deres.

Du vil få:

Samarbeid med andre som også brenner for speiding.

Oppfølging fra kretsstyret.

Erfaring fra arbeid i arbeidsgruppe.

Innblikk i både kretskonkurransen for tropp og NM i speiding sine statutter.

Spørsmål om vervet:

Kontaktperson: Thomas F. Karlsen

Verv: Kretsleder

E-post: kretsleder@ook.no

Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Etter tilbakemelding fra Kretstinget 04.02.24 ble det oppdaget en feil.
Følgende setning er endret på side 2 fra «Styret har i løpet av 2023 gjennomført syv digitale, og fire fysiske kretsstyremøter, og et utvidet kretsstyremøte (UKS – møte der gruppeledere fra alle kretsens speidergrupper er med). To av de digitale møtene var i 2024 før kretsting.»
Til følgene tekst: «Styret har i løpet av 2023 gjennomført syv digitale, og fire fysiske kretsstyremøter, og et utvidet kretsstyremøte (UKS – møte der gruppeledere og en ekstra gjest fra alle kretsens speidergrupper er med). To av de digitale møtene var i 2024 før kretsting.»

Vedlagt er oppdatert versjon av årsrapporten.

Peff 1 – 15. – 17. MARS 2024

Peff 1 – 15. – 17. MARS 2024

Ledertrenerpatruljen i ØØK ønsker velkommen til «Peff 1, patruljemøte». Dette er det første kurset i ledertrening i NSF.

Sted: Speiderhuset i Askim, Tornerudveien 32, 1831 Askim.

Dato: 15. – 17. mars 2024

Oppmøte: Fredag kl. 19:00 – NB! Ny tid

Vi avslutter: Søndag ca. kl. 13:00 – NB! Ny tid

Pris: Gratis deltagelse for deltakere fra ØØK, 500 kr for deltakere fra andre kretser. Det er et «noshow gebyr» på 500 kr hvis man ikke møter opp. Sykdom er godkjent fravær, men det må meldes i fra om på forhånd.

For hvem: Alle troppspeidere

Påmelding: Gruppevis via min.speiding snarest og innen 10. mars.

Les hva NSF skriver om patruljeførerkurs her: 

https://speiding.no/laer-ledelse/ledertrening/patruljeforerkurs

Pakkeliste:

Vi stiller med mat og drikke til kurset, første måltid blir lett kvedsmat sent fredag kveld. Vi blir både inne og ute. Vi sover inne, men er også mulig å sove ute om du ønsker det. Deltakerne må ha med personlig utstyr for å være en helg ute på våren uansett vær. Utover vanlig personlig utstyr må speiderne huske spesielt på dette:

  • Skrivesaker
  • Helsekort ferdig utfylt
  • Innesko/sokker
  • Drikkeflaske (ca. 1 liter) med drikke og spisesett
  • Speiderskjerf er obligatorisk. Ta også med speiderskjorte om du har.
  • OBS! Vi har med godis til alle, så man skal ikke ha med det selv
  • Mobiltelefon, tablets og annet elektronisk utstyr skal være igjen hjemme.

Tips til pakkeliste kan du finne på pakkeliste.net

Lederinfo: Vi ønsker at alle grupper som sender speidere sender med en erfaren leder som hjelper til med veiledning under kurset slik at de kan se hva speiderne lærer og bruke det i egen gruppe senere. Navn og nummer til denne personen skrives inn i påmeldingen på min.speiding. Erfaringsvis så er dette også en veldig fin arena å utveksle speidererfaring, drikke god kaffe og bli kjent med andre ledere og vi serverer god mat. 

Kursansvarlige blir Marianne, Håkon og Øystein fra Askim Speidergruppe

Trening trinn 3 – Ledelse av medledere

Trening trinn 3 – Ledelse av medledere


Ledertrenerpatruljen Artes Liberales inviterer til trening trinn 3 i Østfolds skoger 5-7. april 2024. Trinn 3: Ledelse av medledere er det siste trinnet i grunntreningen. Når du har gjennomført hele grunntreningen, har du gjort deg fortjent til «Bronseknappen». Den deles vanligvis ut av kretsen.

Kurset bruker naturen som ramme for læring og friluftsliv som metode – akkurat som ellers i speideren. Det gir deg de kunnskaper og ferdigheter som behøves for at du skal kunne lede arbeidet i en enhet i din speidergruppe. Trinn 3 fokuserer på speidermetoden som helhetlig tankegang og har speidermetoden som rød tråd i kursgjennomføringen. Gjennom tilbakemelding og evaluering får du mulighet til å reflektere over din egen lederstil.

Kurset er åpent for alle rovere og ledere i ØØK og andre kretser.

Du må ha tatt trinn 2 før du kan være med på trinn 3. Det er også ønskelig at du har vært aktiv leder i minst 6 mnd mellom trinn 2 og trinn 3.

Les mer Les mer

Invitasjon til kretsting 2024

Invitasjon til kretsting 2024

Kretsstyret ønsker å invitere deg til vårt årlige kretsting søndag 04. februar kl. 10.00 til ca. 16.00. Sarpsborg MS, Sarpsborg FSK og Borg Speidergruppe, som er årets arrangører, ønsker å invitere oss til Sarpsborg Frikirke.

Påmelding av delegater og observatører gruppevis via min.speiding.no senest (men gjerne før) søndag 28.januar.

Saksliste, publiserte dokumenter og lignende finner dere snarlig på hjemmesiden.

Se vedlagt invitasjon og meld deg på!

Oppdatert 28.01.24

28.01.24 kl. 21.00. Redaksjonell endring på Sak 3.0 – Årsrapport ØØK 2023. Kretstingarrangementet var oppført på feil sted og Thorild Finstad var oppført fra feil speidergruppe.

Oppdatert 05.02.2024:

Deltagerliste oppdatert etter kretstinget.

INTROKURSET OG LEDERSAMTALEN VÅREN 2024

INTROKURSET OG LEDERSAMTALEN VÅREN 2024

Dette er kurset for å gjøre nye ledere kjent med speidingens bakgrunn, viktige kjennetegn og prinsipper, samt og gi dem forståelse av hva speiding er og hva det innebærer å være leder i Norges speiderforbund. Dette er et kort, men interessant kurs som markerer starten på grunntreningen som leder i Norges Speiderforbund og som gjør deltagerne til godkjente ledere etter gjennomføring.

Lederstart består av to deler, begge delene blir gjennomført i løpet av kvelden.

Introkurset – dette er et kurs du gjennomfører selv ved å lese heftene Velkommen som leder og Introkurs egenopplæring. Benytt deg gjerne av dette elektroniske opplegget for egenlæring til introkurset.

Ledersamtalen – dette er en samtale hvor du kan få mer innsikt i hva det vil si å være speiderleder i Norges speiderforbund.

Vi møtes ved Halden speiderhus, vi kommer til å være ute litt på starten av kurset – klær etter vær! Vi serverer varm drikke og kveldsmat.

Les mer Les mer

Hjemreise

Hjemreise

Tekst: Randi Liverud

DMZ før Norgesretur

Som siste del av leiren var vi i DMZ, fikk historie og gikk krokrygget gjennom tunneler i bakken som Nord-Koreanerne hadde gravet ut. Som siste opplevelse var det fellesmiddag før vi skulle hjem og tilbake til hverdagen etter mitt livs største opplevelse. Det var som om jeg hadde vært i en drøm i 20 dager. 

Foto: Jonathan Dølplads
Foto: Jonathan Dølplads