Kretshelt 2023

Kretshelt 2023

Disse menneskene fikk kretsens hedersnål utdelt på kretsting i Askim 2023.

Kristian Fog
Marker speidergruppe
Tildeling: Sittet i
kretsstyret i mer enn 2 år.

Øyvind Pettersen
Lande speidergruppe
Tildeling: Sittet i
kretsstyret i mer enn 2 år.

Michael Zetterlund
Askim speidergruppe
Tildeling: Sittet i
kretsstyret i mer enn 2 år.

Jim Skare
Rakkestad speidergruppe
Tildeling: Sittet som
ombud i mer enn 2 år.

Heidi Annie Lunde
Fossekallen speidergruppe
Tildeling: Sittet som
ombud i mer enn 2 år.

Øystein Bøhler
Askim speidergruppe
Tildeling: Sittet i
kretsstyret,
ledertrenere
og vandrerturer++

Marianne Wiker
Stensland
Askim speidergruppe
Tildeling: Sittet som
ombud i mer enn 2 år.

Simen Nordli Thygesen
Spydeberg speidergruppe
Tildeling: Sittet som
ombud i mer enn 2 år.

Merete Nilsen Gnolden
Rakkestad speidergruppe
Tildeling: Sittet som
Revisor i mer enn 2 år.

Flemming Hansen
Trøgstad speidergruppe
Tildeling: Alltid, overalt og valgkomité

Stengt for kommentarer.