Fanget opp av
Category: Kretsstyret

Protokoll fra kretsting 2024

Protokoll fra kretsting 2024

Vedlagt ligger protokollen fra Østre Østfold Krets sitt Kretsting 04.02.24. Oppdatert deltagerliste er også vedlagt.

Kommentar fra kretsleder:
Den originale protokollen som alle underskrifttakere har godkjent ligger i disken som kretsstyret har tilgang til. Grunnet veldig lav kvalitet etter flere innskanninger og bildetaging av protokollen etter å ha innhentet underskrifter, var den nesten ikke lesbar. Underskriftene har derfor blitt flyttet over til den originale protokollen uten underskrifter. Ta kontakt med kretsleder ved spørsmål.

Arbeidsgruppe for endring av statuttene for kretskonkurranse tropp

Arbeidsgruppe for endring av statuttene for kretskonkurranse tropp

Vil du være med på å oppdatere og utvikle dagens statutter? Vi ser etter frivillige som kan arbeide med å innhente ønsker, tanker og opplysninger fra gruppene, presentere et utkast på Høstforum 2024 og et ferdig resultat til kretstinget 2025. Naturlig del av dette arbeidet vil være å sammenligne statuttene opp mot NM i speiding sine statutter og tolkningen av disse. Bli med og sett ditt preg!

På kretstinget 04.02.2024 ble det fremmet et forslag fra Håkon Kvale Stensland om endring av statuttene for kretskonkurranse for tropp. I korte trekk handlet forslaget om at punkt 4 endres fra:

“Kretskonkurransen pågår fra innsjekk fredag til avslutning på søndag.”

Til at det endres til.

“Kretskonkurransen pågår fra flaggheis lørdag til avslutning på søndag.”

I styret sin vurdering av saken kom vi frem til en konklusjon om at statuttene bør gjennomgås i sin helhet.

Følgende forslag fra styret ble vedtatt av kretstinget:

«
Kretstinget vedtar følgende vedtak:

1. Kretstinget vedtar å beholde statutter KK Tropp uendret

2. Kretstinget ber kretsstyret om å opprette revisjonsgruppe for statutter gjeldende KK-tropp. Denne gruppen får i oppgave både å revidere statutter for KK, samt tolke intensjonen i disse opp mot sentrale bestemmelser.

a. Revisjonsgruppen for statutter KK tropp skal bestå av minimum 5 personer fra minimum 3 ulike grupper, og bestå både av speidere og ledere

b. Gruppen skal rekrutteres og oppnevnes av kretsstyret innen 15.03.24

c. Gruppen skal levere fremlegge forslag til endringer og tolkningsuttalelser som egen sak i kretsting 2025

3. Arbeidsgruppen gis fullmakt av kretstinget til å foreta nødvendige tolkninger av statuttene ved gjennomføring av KK 2024 for å imøtekomme utfordringene rundt ankomst og leirbygging for de ferskeste speiderne Tolkningene skal ikke bryte med statutter eller andre bestemmelser i organisasjonen rundt gjennomføring.

»

Antall verv: 5 speidere fra minimum 3 ulike speidergruppe. Arbeidsgruppa skal bestå både av troppsspeidere og ledere

Søknadsfrist: 08.03.2024

Søknad sendes til: kretsstyre@ook.no

Hvem ser vi etter:

Du er interessert i å være med i arbeidet med utformingen av nye statutter for kretskonkurranse tropp.

Du har god erfaring som troppsspeider, rover eller speiderleder og tanker om hva det betyr å være en god speider.

Det er en fordel hvis du har deltatt på en eller flere kretskonkurranser.

Tidsbruk og organisering:

Medlemmene i arbeidsgruppa blir enige om ambisjonsnivå og arbeidsform.

Arbeidsgruppa oppfordres til å møtes digitalt, og du må regne med å måtte delta på 1-2 møter i måneden avhengig av ambisjonsnivået deres.

Du vil få:

Samarbeid med andre som også brenner for speiding.

Oppfølging fra kretsstyret.

Erfaring fra arbeid i arbeidsgruppe.

Innblikk i både kretskonkurransen for tropp og NM i speiding sine statutter.

Spørsmål om vervet:

Kontaktperson: Thomas F. Karlsen

Verv: Kretsleder

E-post: kretsleder@ook.no

Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Etter tilbakemelding fra Kretstinget 04.02.24 ble det oppdaget en feil.
Følgende setning er endret på side 2 fra «Styret har i løpet av 2023 gjennomført syv digitale, og fire fysiske kretsstyremøter, og et utvidet kretsstyremøte (UKS – møte der gruppeledere fra alle kretsens speidergrupper er med). To av de digitale møtene var i 2024 før kretsting.»
Til følgene tekst: «Styret har i løpet av 2023 gjennomført syv digitale, og fire fysiske kretsstyremøter, og et utvidet kretsstyremøte (UKS – møte der gruppeledere og en ekstra gjest fra alle kretsens speidergrupper er med). To av de digitale møtene var i 2024 før kretsting.»

Vedlagt er oppdatert versjon av årsrapporten.

Skjema for reise og andre utgifter

Skjema for reise og andre utgifter

Last ned refunsjonskjemaet til din pc, mobil eller nettbrett.

Når du har fylt inn skjemaet ferdig så skal du laste opp skjemaet og kvittering under her.

  Presentasjoner Kretsting 2023

  Presentasjoner Kretsting 2023

  Vedlagt ligger alle presentasjoner vist frem på kretsting.

  Kretsting 2023

  Kretsting 2023

  Kretsstyret ønsker å invitere deg til vårt årlige kretsting søndag 05. februar kl. 11.00 til ca. 15.30. Askim Speidergruppe, som er årets arrangør, ønsker å invitere oss til Grøtvedt menighetssenter (Museumsveien 21, 1807 Askim).

  Program

  10.30                          Registrering åpner
  11:00                          Velkommen / Opprop / Praktisk
  11:15                          Kretstinget starter
  12:30 – 13:00              Lunsjpause
  13:00                          Kretstinget fortsetter
  Ca. 15:30                    Avslutning

  Sakspapirer og nye saker

  Frist for innsendelse av saker er lørdag 28.januar. Saker sendes til kretsstyre@ook.no.
  Saksliste

  • Åpning/konstituering
  • Årsmelding for årsmøteperioden
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Innsendte saker
  • Arbeidsplan 2023 Terminliste og rulleringsliste
  • Budsjett
  • Valg

  Valg
  Geir Strand Larsen fra Borg Speidergruppe og Flemming Hansen fra Trøgstad Speidergruppe er vår valgkomite. De arbeider hardt med å finne gode kandidater til å fylle følgende verv:

  • Småspeiderombud
  • Speiderombud
  • Lederombud
  • Styremedlemmer kretsstyret (2 personer)
  • Varamedlemmer kretsstyret (2 personer)

  Påmelding

  Påmelding av delegater og observatører gruppevis via min.speiding.no senest (men gjerne før) søndag 30.januar.

  For mer informasjon se invitasjon i sin helhet som vedlegg.

  Dokumenter:

  Publisert 15.01.23:

  Publisert 21.01.23:

  Publisert 22.01.23

  Publisert 29.01.23: (Sak 5.1 er tidligere publisert 22.01, men er denne gangen oppdatert med saks nr.)

  Utvidet kretsstyremøte

  Utvidet kretsstyremøte

  Innkalling til utvidet kretsstyremøte med julemiddag

  Sted:                     Marker Speidergruppe, Speidertua (Storemoen 5, 1870 Ørje)
  Dato/tid:              Torsdag 8. desember klokken 18:30 – ca. 21:30
  Påmelding:          https://min.speiding.no/activities/view/3288
  Svarfrist:              Torsdag 1. desember klokken 23:59
  NB!                       Hver gruppe MÅ stille med minst en representant i UKS møte
  Spørsmål?           Send e-post til kretsstyre@ook.no

  Kjære gruppeleder.

  Vi ønsker herved deg og en valgfri gjest velkommen til årets siste kretsstyremøte. I tillegg ønsker vi kretsstyre, ombud og valgkomitéen velkommen. Om du som gruppeleder ikke har anledning til å delta så ønsker vi at du sender en annen representant for gruppen.

  Som tidligere år ønsker vi å kombinere møtet med en hyggelig julemiddag sammen. Husk derfor å si ifra om eventuelle matallergier.

  Vi har hatt et høyt og aktivt nivå av aktiviteter og arrangementer i år og endelig er vi helt tilbake til et normalt år. Etter alle ønskene og planene som kom frem på Høstforum kommer 2023 til å by på minst like mange bra aktiviteter. Vi kommer til å presentere flere ulike saker på UKS og ønsker at du sammen med din gjest setter dere inn i sakene og forbereder dere.

  Spesielt viktig er det at dere sjekker ut terminlista og undersøker eventuelle konflikter. Til nå har vi oppdaget at Kretskonkurranse for Tropp kolliderer med St. Georgsdagen. Helgen etter kolliderer med 1. mai, vi vil ta opp temaet underveis på kvelden.

  Det vil bli publisert flere saker på www.ook.no, husk å oppdater deg i forkant av møtet.

  Med vennlig hilsen

  Kretsstyre i Østre Østfold Krets.

  Publisert 09.11.22:

  Oppdatert 05.12.22: