Protokoll fra kretsting 2024

Protokoll fra kretsting 2024

Vedlagt ligger protokollen fra Østre Østfold Krets sitt Kretsting 04.02.24. Oppdatert deltagerliste er også vedlagt.

Kommentar fra kretsleder:
Den originale protokollen som alle underskrifttakere har godkjent ligger i disken som kretsstyret har tilgang til. Grunnet veldig lav kvalitet etter flere innskanninger og bildetaging av protokollen etter å ha innhentet underskrifter, var den nesten ikke lesbar. Underskriftene har derfor blitt flyttet over til den originale protokollen uten underskrifter. Ta kontakt med kretsleder ved spørsmål.

Stengt for kommentarer.