Fanget opp av
Kategori: Terminliste

Oppdatert terminliste

Oppdatert terminliste

Kretsstyret har oppdatert terminlista etter oppstarten høsten 2020. Den er preget av Korona-utfordringer og vil sikkert forandre seg flere ganger. Husk å informere gruppense speidere, rovere og ledere om de tilbud vi har og få dem til å melde seg på – sjelden noen angrer etterpå!

Last ned terminlisten. Eventuelle merknader, spørsmål eller tillegg rettes til kretsstyre@ook.no

Oppdatert terminliste

Oppdatert terminliste

Etter mange forandringer under Korona-våren 2020 så kan vi endelig publisere en oppdatert terminliste for vår krets. En del aktiviteter er kansellert, andre har endret dato, er flyttet til høsten eller utvidet i omfang og «ambisjon».

Last ned terminlisten. Eventuelle merknader, spørsmål eller tillegg rettes til kretsstyre@ook.no

Utkast til termin- og rulleringsliste

Utkast til termin- og rulleringsliste

Høstforum 2017 ble et vellykket arrangement der vi samlet 50+ speidere, rovere og ledere fra mange av kretsens speidergrupper. Vi fikk snakket mye om ting som kretskonkurransen, krets-/regionsleir, roverarbeid og andre aktiviteter i kretsen. I tillegg oppdaterte vi rulleringslista for kretsens arrangement frem til 2023, samt neste års terminliste.

Vi oppdfordrer alle til å «kvalitetssikre» terminlista og si ifra til kretsstyret (kretsstyret@ook.no) hvis noe mangler eller fel. Målet er at termin- og rulleringsliste er 100% ferdig og omforent når vi møtes på kretsting 4/2 2018.

Oppdatert rulleringsliste – Rulleringsliste – forslag til oppdatering

Terminliste for 2018 – Terminliste 2018 – utkast