Fanget opp av
Category: Utleie

Anker for alt som kan leies ut

Hvordan registrere gruppens speiderhytte

Hvordan registrere gruppens speiderhytte

Kretsens oversikt over gruppenes speiderhytte er åpen for alle grupper. Vi legger fortløpende ut informasjon om speiderhyttene etterhvert som registreringer blir sendt inn (michael@askimspeidergruppe.no). Husk å sende inn oppdateringer hvis kontaktpersoner, priser eller annet endrer seg.

Den informasjon vi ønsker er følgende:

Les mer Les mer