Fanget opp av
Stikkord: OOKK2017

Postmannskapsliste KK tropp 2017

Postmannskapsliste KK tropp 2017

Det blir ikke KK uten en god dugnad fra alle ledere og foreldre som stiller opp.

Denne gangen legges det ut i ganske god tid slik at de som skal rundt omkring kan planlegge med tanke på mat og sovearrangement osv.

Skulle noen navn vise seg å være feil, meld fra til tropp@ook.no SNAREST! Bytte av oppgaver prøver vi å unngå og må i så fall begrunnes meget godt.

Listen finner du her: Postmannskap2017 – Oppdatert pr. 03.05.17 kl 22:00 Som er siste versjon før postmannskapsmøte på lørdag.