Fanget opp av
Tag: støtte

Planlegger du speidereventyr i utlandet?

Planlegger du speidereventyr i utlandet?

ØØK utenlandsfond er åpent for alle medlemmer i Østre Østfold Krets. Fondet nyttes til å gi støtte for deltakelse på speiderarrangement utenfor Norden. Stipend kan søkes av enkeltpersoner som ønsker å delta på kurs, speiderarrangement og leir.

Tildeling av stipend skjer 2 ganger per kalenderår. Hoved-tildeling skjer 1.april og rest-tildeling 1.november. Komplett søknad må være mottatt minimum 14 dager før tildelings dato.

Les mer her

Pengestøtte til de som deltok på rover 5-kamp 2016

Pengestøtte til de som deltok på rover 5-kamp 2016

På ØØK kretsstyremøte 14/9 2016 ble det innvilget reisestøtte til de rovere som var med på rover 5-kamp 2016. Opprinnelig søknad kom fra Tomter speidergruppe, men alle rovere i vår krets får selvfølgelig samme støtte.

Send mail merket «pengestøtte rover 5-kamp 2016» til kretsstyret (kretsstyre@ook.no). Vi må vite ditt navn, speidergruppe, at du deltok på 5-kampen og ditt kontonummer (for utbetaling).

Støtten som ble innvilget er kr 500,- / person.

Femkamp 2009 Stjørdal

Støtte for speiderarrangement – ØØK støtte og utviklingfond

Støtte for speiderarrangement – ØØK støtte og utviklingfond

ØØK støtte og utviklingfond er åpent for alle medlemmer i Østre Østfold Krets. Fondet nyttes til å gi støtte for deltakelse på speiderarrangement utenfor Norden. Stipend kan søkes av enkeltpersoner som ønsker å delta på kurs, speiderarrangement og leir.

Tildeling av stipend skjer 2 ganger per kalenderår. Hoved-tildeling skjer 1.april og rest-tildeling 1.november. Komplett søknad må være mottatt minimum 14 dager før tildelings dato.

Last ned fullstendige statutter, regler for å søke og søknadsskjema her: Statutter for utenlandske speiderarrangement

explorer belt 2016