Fanget opp av
Kategori: Kretsstyret

Kretsting 2022

Kretsting 2022

Vi har igjen gleden av å invitere deg til vårt årlige kretsting søndag 6. februar klokken 11:00 til ca.15. Denne gangen blir det FYSISK møte og vi skal være på Kultursalen i Rakkestad Rådhus (Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad)


For å få et trygt og effektivt møte ønsker vi at gruppene sine delegater sitter samlet (et bord per gruppe). Dette forenkler og interne diskusjoner og vil gi de yngre speiderne en bedre forståelse for de saker som omhandles. Selvfølgelig i kombinasjon med alle andre korona/smitteverntiltak som vi pr. nå er godt vant vid.

Saksliste

  • Åpning/konstituering
  • Årsmelding for årsmøteperioden
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Innsendte saker
  • Arbeidsplan 2022 Terminliste og rulleringsliste
  • Budsjett og fastsettelse av kretskontingent
  • Valg

Påmelding

Påmelding av delegater og observatører gruppevis via min.speiding.no senest (men gjerne før) søndag 30.januar.

Dokumenter

Flere filer vil komme til etterhvert som vi har dem klare.

Frist for innsendelse av saker er lørdag 29.januar. Saker sendes til kretsstyre@ook.no

OPPDATERT! Utvidet kretsstyremøte med julebord 2021

OPPDATERT! Utvidet kretsstyremøte med julebord 2021

Ny info oppdatert 07.12:

Smittetallene øker i de fleste kommuner og en ny runde med nasjonale tiltak gjør at vi er nødt til å flytte UKS-møtet til digitalt arrangement. Det vil foregå via Teams og varer fra 19.00 – 21.00 førstkommende torsdag 09.12.

Vi får håpe at nye varianten roer seg snarlig slik at vi kan gå en julefeiring i møte uten bekymring og et nytt speiderår med lave smittetall.

Oppdatert utkast for budsjett er nedenfor.

Møtelink: Bli med i møtet på datamaskinen eller mobilappen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1MWY1NWItMmEyOS00ZjM5LWJhNmMtZmEyODk5N2M3NGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226dfc9d6d-1c45-449b-8628-05097f20b922%22%2c%22Oid%22%3a%221ffe560c-fad3-4c5b-95b3-744cfaa4a647%22%7d

Les mer Les mer

Høstforum 2021

Høstforum 2021

Kretsstyret ønsker å invitere deg og din gruppe på årets aller viktigste arrangement Høstforum som gjennomføres 24.10.
Det er der deres mulighet er til å bli med å si hva dere ønsker vi skal fokusere på og hvilke arrangementer vi skal gjennomføre. Prøv å få med flest mulig vandrere og rovere for store deler av satsinga ligger i deres målgruppe. Vi ønsker selvfølgelig at flest mulig av dere ledere også blir med!
Påmeldingen er åpen på min.speiding.no og skjer gruppevis via gruppeleder innen 13.10.

Se ellers infoskrivet. Med forbehold om endringer, se www.ook.no for siste nytt.
Spørsmål, innspill eller en annen kommentar kan sendes inn til kretsstyre@ook.no